Jak uzavřít DPP po novele zákoníku práce?

Nestihli jste úterní online školení k novele zákoníku práce ve vztahu k DPP ve sportu, které jsme pořádali? Nebo jste se webináře zúčastnili, ale informací zaznělo mnoho a rádi byste si je zopakovali? Přinášíme Vám shrnutí základních bodů a podkladové materiály ke stažení.

Převážná část novely je účinná již od 1. 10. 2023, některá ustanovení nabývají účinnosti později. Novela mimo jiné rozšiřuje informační povinnost zaměstnavatele uzavírajícího DPP/DPČ. U dohod uzavřených do 30.9.2023, u kterých zároveň došlo k zahájení práce před tímto datem, nemusí být zaměstnanec informován v rozsahu určeném § 77a ZP. Tyto informace však musí být připravené pro nově uzavírané DPP. Nově se na „dohodáře“ také vztahují některé příplatky, překážky v práci apod.

Na programu online semináře byly tyto body:

  • náležitosti dohody o provedení práce (DPP) – nový §77a ZP,
  • odpracovaná doba a její evidence,
  • odměňování zaměstnanců, příplatky,
  • dovolená u DPP,
  • a další skutečnosti týkající se dohod o provedení práce.

Prezentaci k semináři si můžete stáhnout ZDE

Všechny body programu byly prezentovány na praktických příkladech, se kterými se můžete potkat ve sportovním prostředí:

  • krátkodobá/jednorázová dohoda k uspořádání akce – příklad ze semináře ZDE, vzorová dohoda ZDE
  • dlouhodobá DPP s pravidelným režimem trenéra s hodinovou odměnou – příklad ze semináře ZDE, vzorová dohoda ZDE
  • dlouhodobá DPP s individuálním režimem administrativního pracovníka s měsíční odměnou – příklad ze semináře ZDE, vzorová dohoda ZDE

Jednou z nových povinností zaměstnavatele je vést také u zaměstnanců na DPP evidenci odpracované doby. Způsob ani forma vedení evidence není zákonem určena. Evidence však musí být přehledná, srozumitelná a průkazná. Níže najdete ukázkový výkaz práce. Tabulka obsahuje některé funkce, které by vám mohly usnadnit práci. Obdobným způsobem jsme pro vás připravili také tabulku pro výpočet odměny – v souboru jsou tři listy, tedy tři varianty výpočtu odměny z DPP (viz příklady ze semináře uvedené výše). Pokud využíváte jiné alternativy tabulkových editorů než Excel 2016, bude pravděpodobně potřeba funkce adekvátně upravit.

  • Výkaz práce ZDE
  • Výpočet odměny ZDE

V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit na obvyklých telefonních číslech či emailem.

Veronika Nešpůrková

Copyright PTU 2000-2016, všechna práva vyhrazena. Created by Designeo Creative s.r.o.