Vyúčtováním dotace to nekončí…

24.11.2017

Příjemce dotace (v případě Programu VIII tělovýchovná nebo tělocvičná jednota či sportovní klub, kterému je na základě žádosti a následně rozhodnutí poskytnuta dotace ze státního rozpočtu) je povinen vyúčtovat, ale také vypořádat dotaci se státním rozpočtem podle rozpočtových pravidel a podle vyhlášky o finančním vypořádání.

více »

Středa 15.11.2017 je nejzazší termín pro podání žádosti o změnu rozhodnutí

10.11.2017

Již za pár dní vyprší termín pro podání žádosti o změnu rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2017. Kladete si otázku, proč žádat o změnu rozhodnutí, např. když jste obdrželi dotaci z programu MŠMT č. VIII? Jedním z důvodů může být částka celkových nákladů projektu, kterou jste uvedli v žádosti a kterou nyní – z různých příčin – nebudete schopni dodržet a doložit.

více »

PTU připravuje podzimní seminář na téma „Dotace – od žádosti po vyúčtování“

02.11.2017

Stejně jako před rokem i letos na podzim připravuje Pražská tělovýchovná unie odborný seminář pro zástupce tělovýchovných jednot a sportovních klubů. Seminář na téma „Dotace – od žádosti po vyúčtování“ se uskuteční ve dvou termínech – v pondělí 20. a 27. listopadu. Obsahová náplň i časový harmonogram budou u obou termínů stejné.

více »

Sportuj s námi 2018

01.11.2017

Projekt České unie sportu „Sportuj s námi“ bude pokračovat i v roce 2018. Cílem tohoto sportovního projektu je aktivněji zapojit širokou veřejnost – zejména děti a dospívající – do sportování a také zvýraznit ČUS jako garanta a podporovatele pohybových aktivit široké veřejnosti.

více »

MŠMT chystá na rok 2018 inovaci dotačního programu č. VIII

06.10.2017

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo ve čtvrtek 5. 10. 2017 zprávu, ve které oznamuje záměr příští rok zjednodušit administraci dotačních žádostí jak pro kluby, tak pro své úředníky. Kluby by měly žádat o finance na sportovní činnost i na provoz a údržbu sportovních zařízení v rámci jednoho společného programu, do kterého MŠMT připraví větší objem finančních prostředků než v předchozích letech.

více »

Pražské kluby reagují na nové vyhlášení programu na údržbu sportovních zařízení

04.10.2017

V pondělí 2.10.2017 provedlo ministerstvo nové vyhlášení dotačního programu č. IV na provoz a údržbu sportovních zařízení na rok 2017, které (nejen) pražské tělovýchovné jednoty a sportovní kluby zvedlo ze židle. Co na nové vyhlášení říkají členové Pražské tělovýchovné unie?

více »

Nabízí nové vyhlášení programu MŠMT č.IV rovnou příležitost pro všechny?

03.10.2017

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy udělalo – v posledních měsících bohužel již po několikáté – přešlap. Tentokráte se týká programu IV. – údržba a provoz sportovních zařízení na rok 2017.

více »

Spolky – pozor nejen na rizika Registru smluv od 1.7.2017

03.10.2017

V posledních týdnech se vyskytla alarmující zpráva, že spolkům, které dostávají státní dotace, hrozí od 1. 7. 2017 riziko pozbytí platnosti těchto dotačních rozhodnutí, pokud do tří měsíců od vystavení nebudou zveřejněny v registru smluv. Dle právního názoru PTU, který se opírá o Metodický pokyn MVČR, ovšem rozhodnutí o přidělení dotace nelze považovat za smlouvu – a tedy není důvod se v tomto znepokojovat.

více »

MŠMT vyhlásilo nové podmínky dotačního programu č. IV

03.10.2017

Na základě rozhodnutí ministra školství Stanislava Štecha ze dne 11.9.2017 uveřejnilo MŠMT v úterý 26.9. informaci o zrušení programu č. IV na údržbu a provoz sportovních zařízení na rok 2017. MŠMT deklarovalo, že zrušením programu postupovalo v souladu s veřejným zájmem na nediskriminačním poskytování dotací ze státního rozpočtu. V pondělí 2.10. vyhlásilo ministerstvo nové podmínky.

více »

Zrušení programu MŠMT č. IV na provoz a údržbu sportovních zařízení

27.09.2017

V úterý 26. 9. 2017 bylo na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR zveřejněno stanovisko ministra školství Stanislava Štecha ze dne 11. září, ve kterém informuje o zrušení neinvestičního Programu IV. určeného na údržbu a provoz sportovních zařízení.

více »
Copyright PTU 2000-2016, všechna práva vyhrazena. Created by Designeo Creative s.r.o.