MŠMT vyhlásilo investiční program na období 2017/2018

10.07.2017

Na konci června 2017 vyhlásilo MŠMT program 133 530 s názvem „Podpora materiálně technické základny sportu“, resp. podprogram 133D 531 s názvem „Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ“.

více »

Třetí seznam schválených projektů z programu VIII

10.07.2017

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy uveřejnilo na konci června další, v pořadí již třetí seznam schválených projektů podaných v rámci programu VIII. Tento seznam projednala expertní komise i porada vedení MŠMT.

více »

Nezapomeňte do 30.6.2017 sestavit výroční zprávu za rok 2016

23.06.2017

Poprvé v roce 2015 vyhlásilo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy program VIII s názvem „Organizace sportu v SK a TJ“ a přijalo přes 3000 žádostí. Všichni úspěšní žadatelé obdrželi poštou „Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky v oblasti sportu na rok 2016″, jehož součástí bylo účelové určení, podmínky použití dotace a podklady pro vyúčtování.

více »

MŠMT zveřejnilo další zprávu o průběhu administrace žádostí z Programu VIII

08.06.2017

V souladu s plánem hlavních úkolů na I. pololetí roku 2017 provádí MŠMT rozdělení státního rozpočtu na rok 2017 v oblasti sportu, konkrétně rozdělení neinvestičních prostředků vyčleněných pro program VIII, který je zaměřen na přímou podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot.

více »

MŠMT začalo rozdělovat dotace na sport

25.05.2017

Ve středu 24. května 2017 vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR tiskovou zprávu, ve které informuje o postupu při kontrole a posuzování žádostí o dotace z rozpočtu MŠMT. Nová komise jmenovaná ministryní Kateřinou Valachovou již začala rozdělovat dotace na sport. Jako první posuzovala žádosti o finance od sportovních klubů.

více »

MŠMT vydalo zprávu o průběhu dotačních žádostí

07.04.2017

Na stránkách Ministerstva školství se na začátku tohoto týdne objevila průběžná zpráva, která shrnuje průběh zpracovávání žádostí o dotace v programu VIII a také vyúčtování těchto dotací za loňský rok.

více »

Semináře na téma „Státní podpora TJ/SK“ se setkaly s velmi kladnými ohlasy

16.12.2016

Ve dnech 14. a 15. listopadu 2016 proběhly v prostorách Nuselské radnice semináře na téma „Státní podpora tělovýchovných jednot a sportovních klubů v roce 2017“, které uspořádala Pražská tělovýchovná unie a Úřad městské části Praha 4.

více »

Vyúčtování dotace z programu MŠMT č. VIII za rok 2016

16.12.2016

MŠMT poprvé v loňském roce vyhlásilo program VIII s názvem Organizace sportu v SK a TJ a přijalo přes 3000 žádostí. Všichni úspěšní žadatelé obdrželi poštou „Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky v oblasti sportu na rok 2016″, jehož součástí jsou účelové určení a podklady pro vyúčtování.

více »

Prezentace ze seminářů na téma: Státní podpora TJ/SK v roce 2017

16.11.2016

Pražská tělovýchovná unie uspořádala ve dnech 14. a 15. 11. 2016 dva semináře pro zástupce tělovýchovných jednot a sportovních klubů, jejichž cílem bylo seznámit účastníky s obsahem a zaměřením programu MŠMT č. VIII – Organizace sportu ve sportovních klubech.

více »

Výroční zpráva jako nezbytná součást žádosti o státní dotaci

09.11.2016

Vyhlášení neinvestičních programů státní podpory sportu na rok 2017 zahrnuje několik novinek, které musí žadatel o dotaci, pokud má být úspěšný, splnit. Jednou z nich je výroční zpráva spolku, která je nedílnou přílohou elektronické žádosti o dotaci.

více »
Copyright PTU 2000-2016, všechna práva vyhrazena. Created by Designeo Creative s.r.o.