Vyúčtování dotace z programu MŠMT č. VIII za rok 2016

16.12.2016

MŠMT poprvé v loňském roce vyhlásilo program VIII s názvem Organizace sportu v SK a TJ a přijalo přes 3000 žádostí. Všichni úspěšní žadatelé obdrželi poštou „Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky v oblasti sportu na rok 2016″, jehož součástí jsou účelové určení a podklady pro vyúčtování.

více »

Prezentace ze seminářů na téma: Státní podpora TJ/SK v roce 2017

16.11.2016

Pražská tělovýchovná unie uspořádala ve dnech 14. a 15. 11. 2016 dva semináře pro zástupce tělovýchovných jednot a sportovních klubů, jejichž cílem bylo seznámit účastníky s obsahem a zaměřením programu MŠMT č. VIII – Organizace sportu ve sportovních klubech.

více »

Výroční zpráva jako nezbytná součást žádosti o státní dotaci

09.11.2016

Vyhlášení neinvestičních programů státní podpory sportu na rok 2017 zahrnuje několik novinek, které musí žadatel o dotaci, pokud má být úspěšný, splnit. Jednou z nich je výroční zpráva spolku, která je nedílnou přílohou elektronické žádosti o dotaci.

více »

Celoměstské programy podpory sportu na rok 2017 – 3. část

09.11.2016

Poslední ze série tří článků o programech podpory sportu a tělovýchovy v hlavním městě Praze se věnuje Programu IV. Tento program je určen pro dlouhodobé tělovýchovné projekty na podporu sportu pro všechny, handicapovaných a seniorů.

více »

Výzva k podávání žádostí o dotace na provoz a údržbu sportovních zařízení na rok 2017

06.11.2016

Stejně jako v předchozích letech bude i letos Pražská tělovýchovná unie zajišťovat administraci žádostí  o státní neinvestiční dotace z programu IV – údržba a provoz sportovních zařízení na rok 2017.

více »

Seminář na téma „Státní podpora TJ/SK v roce 2017“ proběhne ve dvou termínech

06.11.2016

Pražská tělovýchovná unie připravuje k vyhlášeným programům MŠMT seminář na téma: Státní podpora tělovýchovných jednot a sportovních klubů v roce 2017. Seminář se uskuteční ve dvou termínech – pondělí 14. 11. a úterý 15. 11. 2016. Obsahová náplň i časový harmonogram seminářů budou stejné.

více »

Projekt ČUS „Sportuj s námi“ pokračuje i v roce 2017

24.10.2016

Cílem tohoto sportovního projektu je zapojit aktivněji širokou veřejnost do sportování a tím i zvýraznit jméno České unie sportu jako garanta a podporovatele pohybových aktivit široké veřejnosti.

více »

Podávání žádostí TJ/SK v programu MŠMT č. VIII se mění

11.10.2016

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy uspořádalo pod záštitou ministryně Mgr. Kateřiny Valachové, Ph.D. semináře, na kterých představilo nový elektronický systém IS-Sport. Ten bude od letošního roku sloužit k podávání žádostí o neinvestiční dotace v rámci programů podpory sportu I. – X.

více »

TJ Sokol Kobylisy nabízí k odkupu nafukovací halu

06.10.2016

Z důvodu stavby pevné haly včetně šaten nabízí TJ Sokol Kobylisy k odkupu 10 let starou nafukovací halu.

více »

Celoměstské programy podpory sportu na rok 2017 – 2. část

03.10.2016

V druhém článku, který reaguje na vyhlášení Celoměstských programů hl. m. Prahou pro rok 2017 a je určen zejména pro členské TJ/SK, se zabýváme zásadními změnami a novinkami týkajícími se Programu II. Rozvoj sportovní infrastruktury v Praze.

více »
Copyright PTU 2000-2016, všechna práva vyhrazena. Created by Designeo Creative s.r.o.